Odprti Kamini

Značilnost odprtih kaminov je da večinoma toplote oddajajo v prostor s sevanjem. Kurišče je praviloma izdelano iz šamotne opeke in previlnih oblik, ker je to pogoj da bo odprti kamin pravilno deloval. Zunanjost kamina se usklajuje po želji stranke in večinoma po načinu in stilu notranje opreme hiše ali porostora. Odprti kamin je zaradi zahtevnosti vleke potrebno obvezno priključiti na samostojen dimnik, saj bi lahko dimni pilini prišli skozi kamin v prostor. Za pravilno delovanje odprtega kamina je potrebno zagotoviti poleg pravilne oblike kurišča tudi zadostni premer dimnik in višino dimnika in ustrezni dovod zraka za potrebe zgorevanja v kaminu. Priporočlijivo je da se že pred postavitvijo dimnika posvetujete glede velikosti in lege kamina, saj to pogojuje premer, višino in lego dimnika. Kamin moramo postaviti čim bližje dimnika, zaradi manjših izgub vleke kamina. Kamini z odprtim kuriščem imajo slab izkoristek(28-50%), in je predvsem okrasne narave.